Pravda o soje a sojových výrobcích

Pravda o soje a sojových výrobcích

 

Sója, sojová mouka, sojové mléko, sojová omáčka a další sojové výrobky jsou pro člověka špatně stravitelné. Důvodem je, že obsahuje látku (Antagonist), která brání trávení bílkovin a zamezuje vstřebávání vitamínů. Antagonist brání působení Trypsinu, Trypsin je je trávící enzym slinivky, který jinak chrání člověka proti rakovině. Trypsin při styku se žlučí a střevní šťávou začíná trávit bílkoviny. Bílkovina je v těle trávena enzymy. Bohužel sója obsahuje toxiny, alergeny a vysokou hladinu fyto-estrogenů, které mohou být nevhodné zejména pro děti. Zdravý vývoj dítěte může rovněž ovlivnit vysoká hladina fytátů, které váží vápník a další stopové živiny a zabraňují tak jejich příjmu z potravy. Na počátku byly „vědecké“ poznatky, které zprofanovaly účinky sóji na zdraví a proto se rozšířilo pěstování nejenom pro chov zvířat, ale i pro výrobu potravin. Geneticky modifikovaná sója má i nezamýšlené efekty. Při klasickém pěstovaní se k likvidaci plevelů používá kombinace orby a aplikace herbicidů. Geneticky modifikovaná sója vystačí pouze s aplikací Roundupu (Roundup je registrovaná ochranná známka pro skupinu herbicidů vyráběných americkou firmou Monsanto, jejichž účinnou látkou je glyfosát.), orba tedy není nutná. (Začátkem 90. let 20. století objevila firma Monsanto v půdě továrny na výrobu glyfosátu kmen bakterie, která se díky dlouhodobému systematickému vystavení tomuto herbicidu stal vůči němu odolný. Z bakterie následně firma izolovala gen pro bakteriální verzi enzymu EPSP-syntázy, který byl vložen do některých zemědělských plodin jako je sója, kukuřice, řepka olejná. Geneticky modifikovaná sója tak usnadňuje bezorebný pěstitelský cyklus a snižuje náklady na pěstování, ale vede ke zvýšené spotřebě pesticidů. Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.  Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je velmi nepříznivý. Laboratorní studie potvrzují, že mnoho pesticidů používaných v dnešní době v rámci EU působí toxicky, škodlivě na vývoj nervové soustavy, přičemž poškození vývoje mozku může být vážné a nezvratné. Vystavení pesticidům se zvyšuje  riziko vzniku leukémie u dětí, a velkou měrou se i podílí na této nemoci, protože řada pesticidů má schopnost narušovat hormonální systém člověka. 

Z výše popsaných důvodů se doporučuje i vegetariánům omezit konzumaci sóji a sójových výrobků.  A u těch, kteří si léčí jakýkoliv druh rakoviny, sóju vyloučit úplně. Po dobu léčby rakoviny doporučuji kromě jiného vždy vyloučit všechny potraviny obsahující živočišné bílkoviny. Jen tak je možné blokovat patologický, zhoubný růst tkáně.

Zdroj: léčitel Jan Vaš